Lesson series

Klasserumsledelse med teknologi

Dette materiale tilbyder lærere i grundskolen seks praksisråd for effektiv teknologianvendelse i klasserummet. Det fungerer som et dialogværktøj til lærermøder og pædagogiske dage, understøtter erfaringsudveksling og idégenerering.

Hvert råd er klart formuleret og ledsages af et skema for selvrefleksion og kollegial feedback. Det er designet til at fremme samarbejde og forbedre undervisningen.

Write your awesome label here.

Hvad indeholder dette kursus?

  • 1 samtaleark med spørgeskema
  • 6 Videoer

Samtaleark + film


Dette materiale er specifikt designet til grundskolelærere og giver seks gode råd til at styrke brugen af teknologi i undervisningen og skabe en positiv læringsoplevelse.
Det er velegnet til lærermøder og lignende anledninger, hvor lærere kan diskutere vigtige aspekter af teknologisk klasserumsledelse.
Materialet præsenterer seks konkrete råd om feedback, inddragelse af elevernes kompetencer og etablering af klare rammer for teknologibrug.
Det fungerer som et dialogværktøj, der fremmer samarbejde og udveksling af ideer mellem lærere.
Brug dette materiale til at forbedre undervisningen og dele erfaringer.

Course Lessons

Created with